Image Scroller NL75t Decap "De Grote Cap"

De Grote Cap van Mina van EsDe Grote Cap is een van origine 75t Gebr. Decap Antwerpen straatorgel dat door de jaren heen vele veranderingen heeft ondergaan, zowel op muzikaal gebied als in gedaante. In opdracht van de eigenaar heeft het Nederlands Boekorgel Centrum dit alom bekende orgel grotendeels teruggebracht in haar oorspronkelijke staat. Dit hield in dat het front voor een groot deel herbouwd moest worden aan de hand van oude foto's, inclusief nieuwe beschilderingen en schilderstukken. Ook werden in de buik van het orgel de registers Flute Harmonique en Carillon teruggeplaatst. Uiteraard is er ook nog een algehele restauratie van het orgel uitgevoerd.